Politica de confidentialitate

Introducere

Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”) este aplicabil in toate statele membre ale Uniunii Europene. Adoptam prezenta Politica de confidentialitate in scopul informarii asupra conditiilor in care va prelucram datele cu caracter personal.

Prezenta Politica de confidentialitate se aplica urmatoarelor activitati in care se prelucreaza date cu caracter personal:

 • Vizitarea sediului sau punctului nostru de lucru;
 • Primirea comunicarilor, incluzand e-mailuri, telefoane;
 • Furnizarea serviciilor de fitness si remodelare corporala.

Cine suntem?

Operatorul de date este DOINA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Bulevardul Pache Protopopescu, nr. 30, Corp A, mezanin, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/15112/2015 si CUI: 35318911.

In cazul in care aveti intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta trimitandu-ne un e-mail la adresa: office.doina.iosif@gmail.com.

Cum colectam datele cu caracter personal?

Direct: obtinem date cu caracter personal in mod direct de la dumneavoastra atunci cand ne contactati telefonic, ne comunicati un e-mail, participati la clasele si/sau programele noastre de fitness si intretinere corporala, achizitionati produsele noastre, ne oferiti o recenzie pe site, comentati pe blog si/sau ne trimiteti CV-ul dumneavoastra.

In calitate de client deveniti membru al comunitatii noastre, cu acces deplin la platforma on-line.

Indirect: de regula, obtinem date cu caracter personal ale persoanelor fizice in mod indirect in cadrul relatiilor contractuale pe care le desfasuram.

Putem obtine date cu caracter personal si din urmatoarele surse:

 • Serviciile asigurate de Benefit Seven S.A. in beneficiul Abonatilor 7card: De la partenerul Benefit Seven primim date precum numele si prenumele, exclusiv pentru decontarea vizitelor si a serviciilor prestate de catre DOINA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL.
 • Servicii de recrutare: Putem obtine date cu caracter personal ale anumitor candidati pentru posturile disponibile in cadrul societatii;
 • Site-uri profesionale si/sau sociale: in cazul in care accesati pagina noastra oficiala de Facebook, noi vom colecta informatiile privitoare la contul dumneavoastra. Aceste categorii de informatii pot cuprinde numele dumneavoastra, adresa de e-mail, informatii aditionale despre dumneavoastra.

Ce categorii de date cu caracter personal colectam?

 • Date personale: nume si prenume, numarul de telefon, adresa de e-mail, precum si alte date pe care alegeti sa ni le oferiti pentru a putea personaliza serviciile/programele noastre.
 • Date cu caracter special: in mod normal, nu procesam asemenea categorii de date cu caracter personal, dar, in situatiile in care procesam astfel de date, o facem numai cu consimtamantul dumneavoastra, in scopul de a va oferi un program adaptat cerintelor.

Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor?

Ne putem intemeia prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:

 • Contract: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatiile contractuale, pentru a furniza serviciile noastre, in cadrul demersurilor premergatoare incheierii unui contract, spre exemplu atunci cand ne solicitati transmiterea unei oferte sau mai multe informatii despre programele noastre;
 • Consimtamant: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviciat in momentul in care ne furnizati datele respective, spre exemplu atunci cand alegeti sa ne furnizati anumite date referitoare la starea dumneavoastra de sanatate in vederea participarii la unul dintre programele de fitness sau remodelare corporala.
 • Interes legitim: Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii.
 • Obligatie legala si interes public: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce revin DOINSA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL in calitate de profesionist si angajator.

De ce avem nevoie de datele cu caracter personal?

Prelucram date cu caracter personal in mod transparent, in urmatoarele scopuri:

 • Prelucrarea oricaror solicitari primite pe e-mail sau telefon, inclusiv formularea de raspunsuri la solicitarile dumneavoastra;
 • Cautarea de candidati calificati, capabili sa ocupe posturile vacante din cadrul societatii noastre;
 • Indeplinirea obligatiilor pe care DOINA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL si le-a asumat prin incheierea contractelor, in vederea prestarii serviciilor noastre de fitness si remodelare corporala;
 • Indeplinirea obligatiilor legale.

Cum prelucram datele cu caracter personal?

Utilizarea informatiilor pe care le colectam si inregistram este limitata la nivelul societatii noastre. Doar persoanele autorizate, care se afla intr-un raport de munca sau de colaborare cu DOINA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL au acces la datele dumneavoastra pentru a-si indeplini obligatiile. Vom solicita in mod expres informatii pentru identificare. Este posibil sa solicitam cooperarea dumneavoastra in vederea efectuarii unor eventuale controale de securitate inainte de a va divulga informatii. Puteti sa va actualizati datele cu caracter personal furnizate contactandu-ne.

Impartasim date cu caracter personal cu terte parti?

In calitate de client deveniti membru in comunitatea noastra si veti avea acces la platforma pusa la dispozitie pentru a va facilita gestionarea programarilor la clasele de antrenament si pentru a comunica in cadrul comunitatii. Prin crearea contului pe platforma, datele dumneavoastra devin cunoscute si celorlalti membri.

Putem comunica date cu caracter personal unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor pe care le prestam sau pentru a beneficia de ajutorul unor specialisti intr-un anumit domeniu. Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale noastre in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal, fie sunt la randul lor operatori de date cu caracter personal, fie sunt persoane imputernicite care prelucreaza datele in numele nostru.

Cu titlu de exemplu, putem comunica datele cu caracter personal urmatoarelor entitati:

 • Furnizorilor de servicii de recrutare;
 • Altor furnizori de servicii externalizate.

Ne asiguram in mod constant ca partenerii nostri prezinta garantii suficiente pentru punerea in aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal indeplineaste toate cerintele legale.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmite catre terti si in urmatoarele situatii: (i) autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor Societatii, care solicita Societatii sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia din urma; (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societatii noastre sau alte entitati sau persoane, precum instante de judecata; (iii) terti achizitori, in masura in care activitatea Societatii ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

Transferam datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European?

Nu transferam date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European.

Prelucrarea datelor copiilor cu varsta sub 16 ani

Doar in mod exceptional prelucram date ale copiilor cu varsta sub 16 ani, situatie in care solicitam intotdeauna consimtamantul parintilor/reprezentantilor legali ai acestora.

Refuzul prelucrarii si consecintele acestuia

Daca nu ne furnizati datele cu caracter personal solicitate ca obligatorii in formularul de contact (nume, adresa de e-mail), nu veti putea transmite catre noi solicitarea dumneavoastra.
Pentru a va asigura accesul la clasele noastre de antrenament este necesar sa ne furnizati numele si prenumele dumneavoastra, in lipsa acestor date fiind imposibil sa ne prestam serviciile.

Care sunt drepturile persoanelor vizate?

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal aflate in posesia DOINA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL;
 • dreptul de a solicita DOINA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL sa rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal sa fie sterse in momentul in care nu mai sunt necesare DOINA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL;
 • daca prelucrarea are la baza consimtamantul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor, dreptul de a solicita DOINA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL sa furnizeze datele cu caracter personal obtinute direct de la persoana vizata si, daca este posibil, sa transmita acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor);
 • de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in momentul respectiv;
 • in cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de restrictionare a prelucrarii;
 • daca prelucrarea se bazeaza pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplica);
 • dreptul de a inainta o plangere la autoritatea de supraveghere: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate in orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, va incurajam sa ne adresati o solicitare in scris, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa: office.doina.iosif@gmail.com.

Securitatea datelor cu caracter personal

Am adoptat politici si proceduri de securitate tehnica in vederea protejarii datelor cu caracter personal impotriva pierderii, folosirii neautorizate, distrugerii sau alterarii acestora. Ne asiguram ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar persoanelor care au dreptul legal de a le folosi. Aceste persoane au obligatia de a asigura confidentialitatea datelor.

Pentru ce perioada vom pastra datele cu caracter personal?

Vom stoca datele cu caracter personal necesare prestarii serviciilor conform obiectului de activitate, pentru a pastra legatura cu clientii si pentru a ne conforma obligatiilor legale ce ne incumba. Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.

Estimam ca activitatile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe urmatoarele perioade:

 ScopDurata
1.Raspunsul la intrebarile, solicitarile sau reclamatiile dumneavoastra3 ani
2.Datele din contul de pe platformacel mult 1 luna de la data incetarii prestarii serviciilor
3.Procesul de recrutare (CV, acte privind studiile si alte date puse la dispozitie)12 luni de la data depunerii, cu exceptia cazului in care se incheie un contract individual de munca cand vor fi pastrate conform legislatiei aplicabile
4.Datele transmise in desfasurarea relatiei contractuale
 • nscrise in contract si factura: 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite.
 • restul datelor: pe tot parcursul perioadei contractuale si 1 an de la data incetarii contractului si prestarii serviciilor noastre.
5.Date transmise in vederea comunicarii unei oferte
 • 6 luni de la data ultimei comunicari.<

Odata ce perioada de prelucrare indicata mai sus expira, iar DOINA IOSIF – SPORT SI NUTRITIE SRL nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, acestea vor fi sterse in conformitate cu procedurile operatorului, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Revizuirea prezentei Politici de confidentialitate

Vom revizui prezenta Politica de confidentialitate si, in acest sens, vom publica versiunea revizuita a documentului.